Tom 4/Numer 1 (2010)


ISSN 2082-7083


Pobierz cały tom jako plik PDF (1,0 MB)
Spis treści:
Ograniczenia umysłu (red. działu M. Kowalczyk)

  • CZESŁAW NOSAL, Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu.   s. 5
  • ADAM CHUDERSKI, Samokontrola: własności, funkcje, mechanizmy i ograniczenia.   s. 27
  • ROBERT MACKIEWICZ, Modele umysłowe i błędy w rozumowaniu.   s. 53
  • MAREK KOWALCZYK, Bierna zasobowa regulacja zakresu aktywności umysłowej oderwanej od zadania.   s. 79

Mechanizmy podejmowania decyzji

  • MARCIN CICHOSZ, Iluzja sprawczej funkcji intencji działania a mechanizm ustanawiania i osiągania celu.   s. 109