Napisano

Call for papers 2017

Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do przygotowywanego tomu 10 Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu. Teksty powinny prezentować zagadnienia związane z procesami poznawczymi, zarówno od strony empirycznej lub teoretycznej. Do profilu czasopisma pasują prace z zakresu:

  • Filozofii umysłu
  • Neuronauki
  • Psychologii poznawczej
  • Logiki

Prace prosimy przesyłać na adres mailowy redakcji.