Aktualności

3 wpisów

Napisano

Call for papers 2017

Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do przygotowywanego tomu 10 Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu. Teksty powinny prezentować zagadnienia związane z procesami poznawczymi, zarówno od strony empirycznej lub teoretycznej. Do profilu czasopisma pasują prace z zakresu:

  • Filozofii umysłu
  • Neuronauki
  • Psychologii poznawczej
  • Logiki

Prace prosimy przesyłać na adres mailowy redakcji.

Napisano

Tom 9 / Numer 1 (2015/2016)

skfu81
Spis treści:

  • KATARZYNA JAKUBOWSKA, Błędne zeznania świadków naocznych i nausznych jako efekt działania standardowych mechanizmów poznawczych.
  • MACIEJ RAŚ, Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu.
  • REMIGIUSZ SZCZEPANOWSKI, MICHAŁ FOLWARCZNY, ROBERT KOZŁOWSKI, Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego.
  • MICHAŁ WYRWA, Świadomość w kontekstach klinicznych. Zaburzenia, diagnostyka, problemy.