1 wpis

Napisano

Tom 9 / Numer 1 (2015/2016)

skfu81
Spis treści:

  • KATARZYNA JAKUBOWSKA, Błędne zeznania świadków naocznych i nausznych jako efekt działania standardowych mechanizmów poznawczych.
  • MACIEJ RAŚ, Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu.
  • REMIGIUSZ SZCZEPANOWSKI, MICHAŁ FOLWARCZNY, ROBERT KOZŁOWSKI, Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego.
  • MICHAŁ WYRWA, Świadomość w kontekstach klinicznych. Zaburzenia, diagnostyka, problemy.