Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce.

W czasopiśmie ukazują się dotąd nie publikowane artykuły o postaci

 • koncepcyjnych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora,
 • sprawozdania z badań empirycznych,
 • przeglądy badań i stanowisk,
 • recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem.

Czasopismo ukazuje się dwa razy do roku. Publikowane artykuły podlegają procedurze recenzyjnej.

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Psychologii UAM oraz Instytut Filozofii UJ.

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu ujęte są w Wykazie Wybranych Czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

Ostatni numer

Tom 9 / Numer 1 (2015/2016)

ISSN 2082-7083

skfu71
Pobierz cały tom – plik PDF (1,7MB)
Spis treści:

 • KATARZYNA JAKUBOWSKA, Błędne zeznania świadków naocznych i nausznych jako efekt działania standardowych mechanizmów poznawczych. s. 5
 • MACIEJ RAŚ, Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu. s. 23
 • REMIGIUSZ SZCZEPANOWSKI, MICHAŁ FOLWARCZNY, ROBERT KOZŁOWSKI, Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego. s. 37
 • MICHAŁ WYRWA, Świadomość w kontekstach klinicznych. Zaburzenia, diagnostyka, problemy. s. 48

 

Recenzenci artykułów opublikowanych w Studiach z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu w 2015 i 2016 roku

  • Karolina Cern (UAM)
  • Paweł Gładziejewski (IFiS PAN)
  • Tomasz Komendziński (UMK)
  • Anna Preis (UAM)