Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce.

Więcej o czasopiśmie.

Numer bieżący

Tom 8 / Numer 1 (2014)

skfu81

Red. numeru – Andrzej Dąbrowski
Spis treści:

  • ANDRZEJ DĄBROWSKI, Wprowadzenie.
  • MAREK LECHNIAK, Reprezentacjonistyczne ujęcie przekonań.
  • ANDRZEJ BIŁAT, W stronę ekstensjonalnej teorii przekonań.
  • TOMASZ A. PUCZYŁOWSKI, Czy można być przekonanym, że Sherlock Holmes jest detektywem? O sensowności zdań z nazwami fikcjonalnymi.
  • ADRIANNA SMURZYŃSKA, Kognitywne teorie urojeń — o racjonalności urojeń.
  • BARTOSZ JANIK, Próba oceny Bayesowskiego modelu anomalnego wnioskowania w procesie formowania się urojeń.

 

 

Zaproszenie! Call for papers!

Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do przygotowywanych numerów tematycznych. [czytaj dalej]